امروز جمعه - 4 اسفند 1396
اعزام هیات به روسیه
اعزام هیات به روسیه
تاریخ انتشار : 19 اردیبهشت 1396

فرانک امیدی روسیه,هیات ,بازدید معادن ,شرکت در گردهمایی اقتصادی سن پترزبورگ