امروز شنبه - 28 مهر 1397
 امیدواریم موضوع عوارض صادرات سنگ آهن منتفی شود
مهرداد اکبریان، رئیس هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران
امیدواریم موضوع عوارض صادرات سنگ آهن منتفی شود
تاریخ انتشار : 18 دی 1396
مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن ایران در گفتگو‌ با معدن ۲۴ گفت: خوشبختانه بتازگی کمیته ای با دستور دکتر شریعتمداری وزیر صنعت ، معدنی و تجارت تشکیل که در این کمیته نظر تشکل‌های صنعتی و معدنی کشور بخصوص انجمن سنگ آهن ایران برای تصمیمات مهم تولید و تجاری گرفته می شود و با توجه به شناختی که من از آقای شریعتمداری دارم بعید می دانیم وضع عوارض صادرات سنگ آهن اجرایی شود.
وی تصریح کرد:انجمن سنگ آهن ایران به دفعات و از روش های مخالف مخالفت خود را با منع یا محدود کردن صادرات سنگ آهن اعلام کرده است چرا که مالیات بر صادرات سبب کاهش رقابب پذیری تجار حذف تدریجی از بازار های جهانی می شود.اکبریان تصریح کرد:وضع عوارض برای سنگ اهن قدرت چانه زنی سنگ اهنی ها در برابر فولاد سازان را کاهش می دهد ان هم در شرایطی که حاشیه سود فولاد هم اکنون بالاتر از بخش سنگ اهن است.
فرانک امیدی عوارض,سنگ آهن ,صادرات 106
گالری عکس