امروز یکشنبه - 4 فروردین 1398
 احتمال تعلیق ۵درصدی عوارض صادرات سنگ آهن دانه بندی شده
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران
احتمال تعلیق ۵درصدی عوارض صادرات سنگ آهن دانه بندی شده
تاریخ انتشار : 25 تیر 1397
انجمن سنگ آهن ایران به دنبال تعلیق عوارض ۵درصدی سنگ آهن دانه بندی شده است.
مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن در گفتگو‌با معدن ۲۴گفت:بر اساس پیگیری انجمن سنگ آهن ایران عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن صفر و عوارض گندله از ۱۵به۵درصد کاهش یافت و طی جلسه اخیری که با وزیر صنعت ،معدن و تجارت داشتیم ایشان نگاه مثبتی به تعلیق عوارض صادرات سنگ آهن دانه بندی شده با نظر کارشناسی شده معاونت معدنی وزارت صمت داشتند.
وی تصریح کرد:با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی باید ظرفیت های داخلی را تکمیل و استاندارهای صادراتی را تقویت کنیم بطوریکه باید با کشورهایی که روابط سیاسی خوبی داریم بازار صادراتی را گسترش دهیم.
اکبریان گفت:معدن می تواند نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی داشته باشد در این راستا دولت باید سیاستی را اتخاذ کند که هزینه تولید و صادرات در این حوزه کاهش یابد.
وی تصریح کرد:وضع عوارض صادرات،مالیت ارزش افزوده ،افزایش حقوق دولتی معادن بطور قطع سبب تضعیف صادرات خواهد شد،در شرایطی که قیمت تمام شده تولید و توسعه اکتشافات باید الویت دولت باشد.
اکبریان افزود:دولت باید بخش خصوصی معدن را تا پایداری شرایط اقتصادی همراهی کندو حمایت از صادرات را در الویت قراردهد.
وی در ادامه گفت:حمایت از صادرات فولاد نباید متوقف شد چراکه چرخ معدن دچار مشکل می شود.
فرانک امیدی مهرداد اکبریان ,تعلیق ,عوارض ,صادرات ,سنگ آهن ,دانه بندی ,انجمن سنگ آهن ,رئیس 197
گالری عکس