امروز جمعه - 30 فروردین 1398
 واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تسهیل شد
با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تسهیل شد
تاریخ انتشار : 22 شهریور 1397
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای به تسهیل شرایط واگذاری طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته است. این مصوبه از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه برای اجرا ابلاغ شده است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه اخیر خود شرایط جدیدی را برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام تعیین کرده است تا جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی افزایش یابد.

این مصوبه 5 بندی با امضای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.

در بند اول این مصوبه آمده است: به منظور سودآور کردن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، با حفظ کاربری اصلی، ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تاسیسات جانبی اقتصادی پروژه‌ها و عرصه‌های مربوط به آن توسط کارگروه‌های واگذاری با پیشنهاد متقاضی یا دستگاه اجرایی، قبل از واگذاری مجاز است.

در بند دوم این مصوبه به کارگروه‌های واگذاری اجازه داده شده که در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام کنند که پروژه واجحد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد.

در بند چهارم این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده تا با پیشنهاد کارگروه‌های واگذاری، نسبت به جابه جایی طرح‌ها برای استفاده از اعتبارات ردیف‌های موضوع بند1 تبصره 19 قانون بودجه سال 1397، اقدام کند.

متن کامل مصوبه‌شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 

فرانک امیدی واگذاری ,طرح های نیمه تمام ,مصوبه ,شورای عالی 89
گالری عکس