دعوت به همکاری

صفحه اصلی دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

انجمن سنگ آهن ایران به منظور استفاده حداکثری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی فعالین حوزه سنگ آهن و در جهت تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود در امور علمی و پژوهشی، از کلیه علاقمندان دعوت می‌نماید متناسب با توانمندی‌های خود ضمن تکمیل فرم ذیل انجمن را در تحقق اهداف علمی و پژوهشی حوزه کسب و کار سنگ آهن یاری رسانند.
شایان ذکر است کلیه رزومه‌ها مطالعه و نگهداری می‌شوند تا در زمان مورد نیاز جهت مصاحبه از شما عزیزان دعوت بعمل آید.

لطفا نام و نام خانوادگی را وارد نمایید.
لطفا کد ملی را وارد نمایید.
لطفا میزان تحصیلات را وارد نمایید.
لطفا آدرس ایمیل را وارد نمایید.
لطفا شماره موبایل را وارد نمایید.
لطفا آدرس پستی را وارد نمایید.
لطفا روزمه آموزشی و پژوهشی را وارد نمایید.
لطفا موضوع همکاری را انتخاب نمایید.